Anmälan planeringsdag 27 januari

Här anmäler du dig till planeringsdagen den 27 januari för Järnbrotts Scoutkår.

All information om dagen hittar du i utskicket via mejl