Anmälan planeringsdag 5 februari

Här anmäler du dig till planeringsdagen den 5 februari för Järnbrotts Scoutkår.

All information om dagen hittar du i utskicket via mejl