Avdelningar

sparare_symbol_500x500px

Spårarscout

Spårarscouter är mellan 8-9 år (åk 2-3).

 

 

 

upptackare_symbol_500x500px

Upptäckarscout

Upptäckarscouter är mellan 10-11 år (åk 4-5).

 

 

 

Äventyrarscout (åk 6-8)

Äventyrarscout

Äventyrarscouter är mellan 12-14 år (åk 6-8).

 

 

 

utmanare_symbol_500x500px

Utmarnarscout

Utmanarscouter är mellan 15-18 år.

 

 

 

Roverscout (19-25 år)

Roverscout

Roverscouter är mellan 19-25 år.

 

 

 

Familjescouting

Familjescouting

Genom Familjescouting får barn under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting.