Extrastämma i Järnbrotts scoutkår 6/11 2018

På Järnbrotts scoutkårs årsmöte den 9/10 2018 beslutades att en extrastämma ska hållas den 6/11 pga att några punkter behövde bordläggas.
Extrastämman hålls tisdagen den 6/11 kl 18:00  i scoutstugan. Välkommen!

Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att delta och rösta på stämman. Oavsett ålder är det medlemmen personligen som har rösträtt på mötet, man kan inte som förälder gå på mötet istället för sitt barn och rösta åt barnet. Däremot är föräldrar välkomna att närvara under mötet. Ingen anmälan behövs för att vara med på extrastämman.