Kårens vårstämma 21/5 2019

Snart är det dags för vårstämma i Järnbrotts scoutkår.

Vårstämman hålls tisdagen den 21/5 kl 18:30 i scoutstugan. Välkommen!

Vårstämman kommer att avhandla de punkter som rör kommande verksamhetsår 2019/2020. Punkter som rör det gångna verksamhetsåret 2018/2019 kommer istället att avhandlas på kårens höststämma senare i år.

Motioner ska vara inlämnade till kårstyrelsen senast en vecka före mötet, alltså tisdagen den 14/5 kl 18:30. Det går bra att lämna motioner i den  grå brevlådan inne i ledarrummet eller skicka dem till kåren via e-post: jarnbrott@gmail.com

Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att delta och rösta på årsmötet. Oavsett ålder är det medlemmen personligen som har rösträtt på mötet,

man kan inte som förälder gå på mötet istället för sitt barn och rösta åt barnet. Däremot är föräldrar välkomna att närvara under mötet.

Dagordning finns i den bifogade filen.