Terminsavslutning 10/12 2018

Måndagen den 10/12 kl 18:00-19:30 är det gemensam terminsavslutning för alla i Järnbrotts scoutkår. Föräldrar och syskon är också välkomna! Alla detaljer om avslutningen hittar ni i bifogad inbjudan.

Efter terminsavslutningen blir det grötkväll för ledare, rovers och utmanare. Bifogat finns en separat inbjudan till grötkvällen.